Nybyggnation av villor. Takbyten. Fönsterbyten.

Renovera kök, badrum, altan, terass.

Tjänster

NYBYGGNATION

Vi bygger kundanpassade villor och garage - men också andra typer av byggnader som efterfrågas.

OMBYGGNATION

Behöver ditt boende eller byggnad mer yta hjälper vi dig här också. Vi bygger ut altaner, badrum, garage, kök, vardagsrum och så vidare. Vi gör inte bara finliret, vi kan också hjälpa till med mark och grundarbeten. Vår tanke är att vi hjälper er hela vägen - när, var, hur, vad!

RENOVERING

När du är i behov av att renovera någon del av ditt boende eller fastighet så kan vi det också. Badrum, fasad, fönster, garage, kök, tak och så vidare.

MARKARBETEN

Vi utför grund och markarbeten, till exempel husgrunder, altaner och uteplatser. Gräsmattor och stenläggningar.

Dokument

Anbud

Exempel anbudskontrakt med Allmänna villkor och ROT. Exempel

ROT-klausul

När du renoverar har du rätt till ROT-avdrag. Det kan se ut så här.

Kontaktlista

När du behöver komma i kontakt med våra underentreprenör och hantverkare, klicka här

Bygghandlingar

Här kommer du att kunna se exempel på en detaljerad kontraktshandling.

© 2019 Agersta. All rights reserved